Тренировъчна школа – Световно-признати теории за управление на веригата за доставки

Приключило

24 януари 2018

Русе

Тренировъчна школа – Световно-признати теории за управление на веригата за доставки

Дата:

24 януари 2018, сряда

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Предстои уточняване, Русе

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, +359 886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Модул I от Тренировъчните школи за производство и верига за доставки

Обучението ще се проведе:

В София на дати: 20.09.2018; 01.10.2018

В Пловдив на дати: 05.02.2018; 23.04.2018; 30.05.2018; 27.09.2018

В Русе на дати: 24.01.2018; 26.09.2018

 

Теми:

1.        Прилагане на световни практики: 5S, Lean, Каизен, Теория на ограниченията, SCOR, Muri-Mura-Muda, Just-in-time, Six sigma, Теория на опашките.

2.        Основни правила за работа във веригата за доставки.

3.        Принципи и техники за планиране на доставки и запаси.

4.        Техники и формули за анализ.

5.        Въвеждане на ритминост и ред в снабдяването.

6.        Приложение на логистиката и дистрибуцията за бързи доставки.

7.        Концепции за работата на склада.

 

Подробна програма:

1.        Взаимовръзки между звената. Роли и отговорности на всеки служител и звено. Подаване и изискване на информация. Срокове за изпълнение на поставена задача. Как да напредваме бързо в оперативната работа. Прилагане на световни практики: 5S, Lean, Каизен, Теория на ограниченията, SCOR, Muri-Mura-Muda, Just-in-time, Six sigma

2.        Основни принципи на планирането. Типове планиране. Планиране на доставки. Планиране на капацитети – склад, персонал, време. Push и Pull техники. Планиране на запаси при поръчково и при серийно производство. Планиране при маркетингова кампания. Re-order point.

3.        Техники за анализ – SWOT, ABC, XYZ, матрица. Приложими формули за изчисления и анализ.
Подреждане на хаоса в планиране, снабдяване и склад. Разширяване на кръгозора. Алтернативи за всяка дейност.

4.        Въвеждане на ритмичност в снабдяването. Quick deliveries

5.        Ролята на логистиката за навременни и точни доставки. Приложими закони. Начини за разширяване на възможностите за действия и намаляване на изчакването. Изчисляване на дистрибуцията (Mean, Middle, Mode). Проблеми при вътрешнофирмената логистика.

6.        Складът като гарант за бързи доставки с минимални разходи. Генерални концепции за складовото стопанство. Маршрути и документи. Приложими KPI за веригата за доставки.
В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената на Модул I e 260 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.