Тренировъчна школа Логистика – Организация на складовите процеси

Приключило

3 януари 2018

София

Тренировъчна школа Логистика – Организация на складовите процеси

Дата:

3 януари 2018, сряда

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, бул. Черни връх 31

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, +359 886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Модул II от Тренировъчна школа Логистика

Обучението ще се проведе:

В София на дати: 26.3.18; 28.11.18

В Пловдив на дати: 2.4.18; 4.6.18

В Русе на дати: 4.4.18

Теми:

Организация на складовите работи. Обработка на контейнери. Подготовка за експедиция на стоки. Обратна логистика. Качествени и количествени показатели за дейностите в склада. Транспортно-манипулационни системи. Транспортно-манипулационни системи за интермодален транспорт. Обработка на товарни единици.

Подробна програма:

1.        Видове складове за общо ползване в зависимост от функциите им, предназначението им, специализация по видове стоки,  конструкцията и складовото оборудване. Комбинирани транспортни технологии и системи. Логистични центрове.

2.        Документално отчитане на товарите. Организация на приемането и предаването на товарите. Отчитане на експортни, импортни и транзитни товари. Складова документация. Техника на безопасност при складовите работи. Стифиране на товарите. Пренасяне и преместване на товарите. Планиране на складовите работи. Количествени показатели за складовите работи. Показатели, характеризиращи степента на използване на складовите площи.

3.        Контейнери. Определение за контейнерите  като средство за транспортиране на товарни единици с всички видове транспорт. Конструкция на контейнера, стандартизирана по ISO 6346. Видове контейнери. Контейнери за течни товари. Маркировка на контейнерите по ISO 6136 – код на собственика, контролно число, сериен номер. Съвременни изисквания за контейнерите. Повреди по контейнерите. Бракуване на контейнерите.

4.        Подготовка на товарите за транспортиране от товароизпращача. Стандарт и стандартизация. Опаковъчни материали. Осигурявне на условия за запазване на товарите при товаро-разтоварните работи. Мероприятия за опазване на товарите от потопяване, повреждане на тарата, намокряне, замърсяване и други. Мероприятия, извършвани при складиране и превоз на товарите с кораби. Предотвратяване на загубите от счупване и от недостиг в масата. Вентилация на товарните помещения. Естествена и изкуствена вентилация. Определяне качеството на товарите.

5.        Направления на обратната логистика. Нормативна уредба и особености в различните индустрии. Организация. Изчисляване на разходите. Обратна логистика при електронната търговия. Прием на върната стока от пазара. Документи преди организиране на обратната логистика и по време на транспорта. Замяна, ремонт. Регистър на рекламациите от клиенти. Изтегляне на стока от пазара – законови и фирмени изисквания.

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.