Тренировъчна школа Доставки – Комуникация и законови рамки в снабдяването

Приключило

22 януари 2018

София

Тренировъчна школа Доставки – Комуникация и законови рамки в снабдяването

Дата:

22 януари 2018, понеделник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, +359 886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Модул II от Тренировъчна школа Доставки

Обучението ще се проведе:

В София на дати: 22.1.18; 4.10.18

В Пловдив на дати: 31.5.18;28.9.18

В Русе на дати: 26.10.18

 

Теми:

Термини и приложението им в снабдяването. Приходи, разходи и ресурси. Вътрешно-фирмена комуникация. Ефективно обслужване на колеги. Подсигуряване адекватост и бързина при поставяне и отчитане на задачи. Административна етика. Бизнес комуникации. Търговско право. Международно търговско право. Трудово право. Изготвяне на стратегия за поведение при покупка.

 

Подробна програма:

1.        Факторинг, Акредитив, FOREX, Инфлация и дефлация. Фази на икономическия цикъл. Форсмажор.

2.        Структура на цената – компоненти, скрити разходи, марж, рентабилност. Стандартно ценообразуване при производство. Ценообразуване в търговията. Разходи и приходи на фирмата – постоянни, променливи, общи, средни, пределни. Печалба – същност и видове. Пазар на ресурси. Доходи от производствени фактори.

3.        Видове комуникация в организацията. Основни цели и принципи на бизнес комуникациите. Критерии за добра комуникация. Бариери. Изготвяне на стратегия за поведение при покупка.

4.        Комуникационен поток в Тойота. Спазване на йерархията. Създаване и следване на процедури. Докладване за постижения и нередности. Поведение по време на вътрешен одит.

5.        Етикет на деловите срещи и разговори. Създаване на документи. Стил, форма и съдържание на документите.

6.        Комуникационна култура. Речеви етикет. Правила и норми за етикет при пряк контакт. Делово общуване по телефона, телефонен етикет.

7.        Търговски закон на Р България. Застраховки. Рекламации. Предявяване на рекламация – стъпки и документи. Закон за задълженията и договорите. Международен арбитраж.

8.        Трудово правоотношение. Трудов договор – същност, видове, недействителност. Трудова дисциплина. Трудово възнаграждение

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.