Тренинг – Успешната сделка в 11 стъпки с лектор Георги Тодоров

Приключило

22 февруари 2019

Хисаря

Тренинг – Успешната сделка в 11 стъпки с лектор Георги Тодоров

Дата:

22 февруари 2019, петък

Час:

10:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

СПА ХОТЕЛ АУГУСТА, Хисаря, Хисаря, бул. Генерал Гурко 3

За контакти:

Анастасия Велева, 02/988 68 90 , 0879 590900, E-Mail

Организатори:

НСНИ

За събитието

Георги Тодоров е един от най-изявените специалисти по продажби в България. Търговски ментор е на голям кръг професионалисти в сферата на търговията и продажбите и професионален коуч на редица действащи мениджъри на водещи организации и фирми в производството, услугите, бързо-оборотните стоки, фармацията, DIY секторът, банковата сфера, недвижимите имоти.

Работил като ръководител на търговската дейност на редица български фирми за внос, производство и дистрибуция на стоки – от разработването на маркетингова стратегия и търговска политика, развитие на дистрибуторската мрежа, изграждане и обучение на търговски екипи, координация и контрол на търговските представители, до маркетингова и търговска отчетност. От 28 години се занимава с продажби, а от 13 е треньор.

За тези години се обогатил с много контакти, опознал различни стилове на продажби, влязъл в различни бизнес среди и през 2006 г. стигнал до решението да се занимава с обучения на екипи и коучинг.

Георги Тодоров е управител и водещ треньор на ReExe – тренинг компания, създадена да помага на тези, които са се посветили на продажбите. В екипа работят треньори по различни обучения и над 40 сътрудници в 21 града, които извършват търговски контролинг. Освен с ефективни продажби, Георги се занимава с обучение на екипи, коучинг на оперативни мениджъри.

Годишно през обученията, коучинг програмите и консултациите на Георги преминават над 800 души – професионалисти от различни нива в търговските процеси на фирмите. Най-кратко може да бъде представен така – обучава хората по метода „осъзнай, наблюдавай и прави“.

Георги Тодоров е автор на редица статии и професионална литература в сферата на търговските компетенции и тенденциите в търговията. В списъка с клиенти на Георги са фирми като Henkel, Unilever, Ficosota, Liebherr, Unicredit, Димитър Маджаров, Deroni и др.

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

1. Стратегии за водене на преговори
– Преговорни цели
– Преговори базирани върху добавена стойност
– Преговори базирани на изключване на компромиси
– Преговори базирани на критичен минимум
– Преговори базирани на бюджетна рамка
– Преговори базирани на функционални характеристики

2. Ускоряване на успеха
– Техники за ускоряване на решението
– Техники за катализиране на решението
– Техники за пренасочване към алтернативно решение
– Техники за решение чрез съпоставяне на варианти
– Техники за затваряне на избора (финално решение)

3. Комуникация за привличане / спечелване на клиенти
– Ключови стъпки при първи контакт
– Търговска емпатия
– Манипулация на първото впечатление

4. Техники за убеждаване
– ТОП 15 техники за убеждаване
– Композити на аргумент
– Типове аргументи
– ТОП 10 техники за аргументиране

5. Спечелване доверието на клиента
– Етапи на изграждане на доверие
– Техники за внушаване на доверие
– Техники за поддържане и развиване на доверието

6. Етапи на преговорите
– Подготовка за преговори
– Преговорни цели
– Дефиниране на минимални, оптимални, идеални цели
– Рамка на преговорите
– Преговорна оферта
– Контра-оферта при преговори

7. Търговски техники и практики
– Анализ на обкръжението
– Анализ на външността
– Анализ на действията
– Профилиране на клиента – basic level
– Техники за концентрация на вниманието
– Техники за програмиране на поведението на клиента

8. Преговори, когато
представляваме и двете страни в една сделка
– Търговска медиация – задължителни правила
– Поведенчески модели при медиация
– Забрани при медиация
– Грешки при медиация

9. Преговори, когато представляваме едната страна в сделка, а другата се представлява от друг посредник или не се представлява от никой
– Търговска анотация – задължителни правила
– Поведенчески модели при анотация
– Забрани при анотация
– Грешки при анотация

10. Допускани грешки
– Грешки при профилиране
– Грешки при анализ на нуждите
– Грешки при презентиране
– Грешки при преговори
– Грешки при взаимодействията

11. Работа с възражения на клиенти
– Структура на търговско възражение
– Алгоритъм за анализ на възражението на клиента
– Търговска СЕМА – същност и функциониране на сърцевината на възражението
– Верификация на възражение
– Преминаване към аргументиране на възражение

ДАТА: 22 ФЕВРУАРИ 2019 г. ЧАС: 10.30 ДО 17.00 ч.
МЯСТО: гр. ХИСАР, СПА ХОТЕЛ АУГУСТА, ЗАЛА „ХИСАР“ *
*Забележка: При ограничен брой регистрирали се за провеждане на обучението в гр. Хисар, курсът ще се проведе в гр. Пловдив

Линк към регистрационната форма: https://bit.ly/2WrNk7J

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ: 8 ЯНУАРИ 2019 г.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА НА СПЕЦИАЛНА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ЗА НСНИ, КОЯТО Е СЪС 70% ОТСТЪПКА, А ИМЕННО:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НСНИ: 60 лв. без ДДС

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ЗА НЕЧЛЕНОВЕ: 75 лв.без ДДС

Начин на плащане:
По банков път, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35 BIC: FINVBGSF
БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрациите са валидни след извършено плащане. В случай на отказ от участие предплатените суми се възстановяват 100%, ако отказът е направен до 8 февруари 2019г. При отказ след 8 февруари 2019г. предплатената сума не подлежи на възстановяване. При възстановяване на каквато и да е сума таксите по банковите преводи се удържат от дължимата сума.

За участие в семинара се издават персонални сертификати от НСНИ. Във връзка с печатането на сертификатите имената на участниците могат да бъдат подменяни до 15 февруари 2019 г.

КОНТАКТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
Т: 02 988 68 90
M: 0879 590900
E: office@nsni.bg