Тренинг „Управление, екип и мотивация“

Приключило

24 - 25 мар. 2017

София

Тренинг „Управление, екип и мотивация“

Дата:

24 - 25 мар. 2017, петък - събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Bimec Ltd., ет. 2, офис 4, София, ул. "Княз Борис I", 47

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Bimec Ltd.

За събитието

Тренинг 3 от Цикъл „Развиване на управленски умения“ (Можете да изберете да се включите и само в този тренинг).


Визията на обучението е да подпомогне ръководителите при изпълнение на техните мениджърски задължения и по-специално в частта изграждане и ръководене на мотивиран и ефективен екип. Обучението обръща внимание на същността на екипната работа и дава на участниците информация за различни теоретични концепции в областта на мотивацията. Акцентира върху управлението чрез цели, като ефективен подход за мотивация.


Целта на обучението е да помогне на обучаемите да се справят с ежедневните си задължения на ръководители на екипи, като:

– им даде познания в областта на екипите и екипната съвместимост, ролите и комуникацията в екипа, мотивацията и управлението чрез цели;
– им даде възможност да приложат на практика наученото чрез групови задачи и други обучителни методи, за да се осигури по-висока степен на усвояване и прилагане в практиката;