Тренинг „Обслужване на високо ниво и създаване на лоялност в клиентите“

Приключило

30 май 2017

София

Тренинг „Обслужване на високо ниво и създаване на лоялност в клиентите“

Дата:

30 май 2017, вторник

Час:

10:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Training Academy, София, бул. "Витоша"№19, ет.3

За контакти:

087 668 7679, E-Mail

Организатори:

Training Academy

За събитието

Целта на този тренинг е да подобрите своите умения за професионално обслужване, за да имате повече лоялни клиенти. Ние ще ви помогнем да постигнете по-висока клиентска удовлетвореност и да гарантирате успеха на своя бизнес.


Основни точки на обучението:

 • Обслужване на професионално ниво;
 • Постигане на максимална клиентска удовлетвореност;
 • Спечелване на „трудни клиенти“;
 • Поставяне на високи стандарти в обслужването на клиенти.

Програма на обучението:

 • Управление наотношениятас клиентите
 • Създаване налоялниклиенти
 • Справяне с трудниситуациии трудни клиенти
 • Приеманена рекламации и оплаквания
 • Решаванена проблеми и конфликти
 • Фирменистандартиза обслужване на клиенти
 • 10принципапри обслужване на клиенти