Тренинг „5-те „Е“ на компетентния мениджър“

Приключило

4 февруари 2017

Пловдив

Тренинг „5-те „Е“ на компетентния мениджър“

Дата:

4 февруари 2017, събота

Час:

10:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Пловдив, Пловдив

За контакти:

0889 595 772, E-Mail

Организатори:

Business Trainings in Plovdiv

За събитието

Програмата на еднодневния тренинг “5-те Е” на компетентния мениджър” е насочена към практическо ангажиране на участниците в интензивна съвместна работа за анализ и усъвършенстване на петте ключови управленски компетенции – ефективност, ефикасност, ефектност, етичност и естественост.

Програмата е специално разработена за български условия от автора и водещия на тренинга, д-р Пламен Димитров, консултант по организационно развитие и психолог с над 30-годишен практически опит у нас и в чужбина.

Тренингът е групово-динамична лаборатория и разчита на процесите на учене и развитие чрез собствен опит в тренинг групата в една стимулираща учебна среда без излишно теоретизиране и с много практически упражнения – бизнес симулации, ролеви игри и групова работа по казуси от практиката на участниците.

Основни технологии на взаимодействие и интерпретация в хода на програмата са Action Learning (учене в и чрез действие), Аppreciative Аction Research (надграждащо проучване на активите на участниците) и Групово-динамична социодрама, подчинени на задачата за съвместно изследване и развитие на 5-те „Е” на компетентния мениджър – неговата лична, професионално-ролева и социална ефективност, ефикасност, ефектност, етичност и естественост, – както при управлението на работните процеси, така и във взаимодействията на мениджърите със сътрудниците им в организацията. В хода на тренинга участниците изграждат свой собствен модел за градивна организационно-управленска практика и изработват конкретен личен план за развитие на своя обновен „5Е”- управленски стил.