Семинар „Трансферно ценообразуване“

5 октомври 2020

Online

Семинар „Трансферно ценообразуване“

Дата:

5 октомври 2020, понеделник

Час:

9:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На обучението ще бъдат разгледани последните приети промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи трансферното ценообразуване и какви са новите правила за документирането на трансферните цени.

Ще бъде показано как се изготвя документацията за трансферните цени и какви са изискванията към съдържанието и методологията на документално досие по трансферното ценообразуване.

Ще бъдат представени и общите правила и специфичните изисквания към документирането на трансферните цени.

На семинара ще бъдат разгледани детайлно методите за определяне на трансферни цени, в т.ч.:

Традиционните методи:

– Метод на сравнимите неконтролирани цени
– Метод на пазарните цени
– Метод на увеличената стойност

Нетрадиционните/транзакционни методи:

– Метод на разпределената печалба
– Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП)

Лектор е адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – Експерт в областта на данъчното облагане

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/transferno/