Обучение „Толерантност и емпатия“

Приключило

4 април 2018

София

Обучение „Толерантност и емпатия“

Дата:

4 април 2018, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Целта на обучението е да добием умения за изпълнение на управленската част от нашите задължения. Това ще доведе до повишаване, както на ефективността на работа на фирмата, така и на мотивацията на изпълнителите на конкретни задачи.

АУДИТОРИЯ

Обучението е насочено към персонала, който има мениджърски функции от различните нива на управление. То ще бъде полезно и от гледна точка на изпълнители на решения и задачи, поставени от по-високите нива на управление на фирмата.

ТЕМАТИКА

Управленски решения. Откъде произтичат задачите
Приоритизиране на задачите
Начини за възлагане на задачи. Теория на очакванията
Делегиране – същност и причини
Как се делегира успешно
Контрол на изпълнението
Мотивиране – избор на правилния стил за съответния човек

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Лекционни презентации, подкрепени с примери. Близък контакт с обучаемите, неформално общуване, дискусии по учебните теми. Тестове и ролеви игри

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org