Обучение „Теория на ограниченията: Управление на проекти по метода на критичната верига“

Дата:

29 май 2020, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебен център на Алфа Куолити, бул. Никола Вапцаров 27, ет. 1, София, ж.к. Лозенец

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

По-кратки срокове за изпълнение и с по-добро качество!
Повечето проекти не приключват навреме*, в рамките на бюджета и с пълна спецификация и ползи. Обучението представя основните проблеми, водещи до такива ситуации, и съответното решение – методология за управление на проекти, която дава възможност за по-кратък срок за изпълнение, с по-добро качество в рамките на бюджета (спестени разходи) и с пълна спецификация и ползи. Заедно с това се намаляват стресът и конфликтите в организацията.

Основни теми на обучението
* Увод в Теория на ограниченията – холистичен (цялостен) модел за управление
* Разбиране на основните проблеми в проектната среда и причините за тях
* Как се решават основните проблеми в проектната среда
* Метод за планиране с Критична верига – основни елементи
* Критична верига в многопроектна среда и управление на портфолио от проекти
* Изпълнение на проект, планиран по метода на Критичната верига
* Управление на промяната

Профил на участниците

Обучението е подходящо за технически и развойни мениджъри и за ръководители на проекти в следните области: разработване на нови продукти и технологии; строителство от всички видове; ремонт и модернизация на кораби и самолети и на други сложни машини, съоръжения и инсталации; разработване на IT и на комуникационен софтуер и хардуер; и всякакви други активности с проектен характер