Търговски и правни проблеми при Годишно финансово приключване и разпределение на печалбата в ООД и АД

Приключило

21 октомври 2021

Online

Търговски и правни проблеми при Годишно финансово приключване и разпределение на печалбата в ООД и АД

Дата:

21 октомври 2021, четвъртък

Час:

09:29 - 13:01

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

 Онлайн обучение на 21.10.2021г. на тема

 

Търговски и правни проблеми при Годишно финансово приключване и разпределение на печалбата в ООД и АД

                              Лектор: Доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ

Обучението е подходящо за  адвокати, юрисконсулти,  консултанти, одитори, финансови директори, счетоводители, собственици, управители на бизнес и всички, които имат интереси в тази област.

Начало 9.30 – 13.00ч.

Теми:

1.Съставяне, проверка и одобряване на ГФО, доклад за дейността и одитен доклад

·         Изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството за съставяне на годишни финансови документи

·         Задължителен одит – предпоставки и назначаване на одиторите

·         Предпоставки за одобряване на годишните финансови документи от общото събрание

·         Процедура за одобрение на годишните финансови документи от общото събрание

·         Атакуване на решението за одобряване на годишните финансови документи пред съда

·         Назначаване на контрольор за проверка на ГФО при АД

 

2. Регистърно производство по обявяване в ТРРЮЛНЦ

·         Какво се обявява в ТРРЮЛНЦ?

·         Срокове за обявяване в ТРРЮЛНЦ

·         Легитимирани лица за подаване на заявление

·         Ход на производството по обявяване

·         От кой момент ГФО се счита за обявен?

·         Обжалване на отказ за обявяване

 

3.Разпределение на печалбата в ООД и АД

·         Предпоставки за разпределение на печалбата. Фонд „Резервен“.

·         Решение на общото събрание и принципа за равнопоставено третиране на съдружниците/акционерите

·         Атакуване на решението на общото събрание пред съда от съдружник/акционер. Последици от отмяната му.

·         Атакуване на решението на общото събрание пред съда от кредитор на дружеството.

·         Срок за изплащане на дивидентите

·         Неразпределена печалба от минали години. Други източници за разпределение на печалба.

·         Разпределение на печалба в хода на счетоводната година

·         Как се разпределя печалбата при прехвърляне на дялове и акции?

·         Значение на вписването в книгата на акционерите

Дискусия

 

Може да се регистрирате директно на сайта www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:  тел. 08888 07 911       е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА 80 лв. без ддс/ 96лв. с ддс за един участник  ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 12.10.2021г.

––––––––––––––––––––––-

РЕДОВНИ ЦЕНИ:
110лв. без ддс / 132лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 100лв. без ддс/ 120лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50лв. без ддс / 60лв. с ддс за един участник

(важи за всички ценови периоди)

 

Онлайн обучението включва:

лекции 9,30 – 13.00ч., почивка, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

 

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес. Уверете се, че посоченият ел. адрес няма специални филтри и защита и ще можете да получите линка за участие. Добре е да оставите алтернативен ел. адрес ако имате съмнения.

Срок за записване и плащане 19.10.2021г.

 

Информация за лектора Доц. д-р Николай Колев

През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия и лекции по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

Научните му интереси са съсредоточени върху въпросите на търговските дружества. Публикувал е три монографии и над 70 статии и студии в български и чужди правни издания.

От септември 2005 г. доц. д-р Колев работи като адвокат в Боянов и Ко, където е бил Партньор от октомври 2020 г. до август 2021 г. От септември 2021 г. е Партньор в Колев, Ангелов и Митева. Адвокатската му практика включва предимно структуриране на инвестиции в търговски дружества; прехвърляне и преструктуриране на бизнес; дружествени спорове; несъстоятелност.

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:

http://www.domestics-bg.com/index.php?page=obshti-uslovia