Студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

22 април 2021

Online

Студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

Дата:

22 април 2021, четвъртък

Час:

10:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

За събитието

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове”, която ще се проведе онлайн на 22 април 2021 г. в платформата Google Meet на адрес: https://meet.google.com/kyn-kfrc-yem

Форумът се провежда под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за преодоляване на трудностите, пред които е изправена българската икономика и по този начин да се предвидят възможните рискове за осигуряване на устойчиво развитие на държавата за периода 2021-2023 г.

Студентите и докторантите ще могат да дискутират по най-значимите и сериозни предизвикателства пред съвременните икономики и да предложат своите решения за справяне с икономическите предизвикателства.

В конференцията могат да участват всички студенти и докторанти от всички висши училища в България и чужбина, независимо от степента и формата им на обучение.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилите се студенти в конференцията – 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

Селекцията на студентите, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище.

Важни срокове

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 1 март 2021 г. на следния линк: https://vuzf.bg/registratsiya-za-natsionalna-studentska-i-doktorantska-konferentsiya

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 април 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Допуснатите доклади ще бъдат представени по време на конференцията на 22 април 2021 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 19 април 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Участието в конференцията е без такса.

Ще се приемат само доклади, чиято тематика има отношение към темата на конференцията.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ “Св. Григорий Богослов”.

Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията, която ще бъде публикувана в средата на м. април 2021 г.

ВУЗФ e сред най-активните висши училища в страната, което с иновативната си академична програма и чрез своята Лабоработия за научно-приложни изследвания VUZF Lab осъществява редица научни събития, инициативи и проекти за развитие на потенциала на младите хора в България.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 807, 0888 443 096, е-mail: marketing@vuzf.bg