Strategic Infrastructure and Investments Conference Bulgaria&SEE

Приключило

25 юни 2019

София

Strategic Infrastructure and Investments Conference Bulgaria&SEE

Дата:

25 юни 2019, вторник

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Входен билет

Място:

Sofia Event Center, София

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

+359 2 958 88 33, E-Mail

Организатори:

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

За събитието

ЗА СЪБИТИЕТО

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, е професионална публична платформа с фокус върху стратегическите транспортни и екологични инфраструктурни проекти в България и региона.

Партньори на събитието, което се провежда от 2006 г. насам, са ресорните министерства на Република България – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Четиринадесетото издание на Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“ ще се фокусира върху приоритетите, стратегиите и моделите на финансиране, както и върху текущото състояние на мащабните транспортни и екологични инфраструктурни проекти в България и страните от Югоизточна Европа.

АКЦЕНТ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2019 ЩЕ БЪДАТ:

✓Стратегическа ифраструктура и инвестиции – България и Югоизточна Европа: перспективи, приоритети и стратегии

✓Модели на финансиране: финансови инструменти и потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове. Case studies

✓Транспортна инфраструктура България 2019 – предизвикателства при изпълнението на стратегически транспортни инфраструктурни проекти

✓Предизвикателства при изпълнение на стратегически екологични инфраструктурни проекти

✓Ролята на технологиите в развитието на стратегическата инфраструктура

ABOUT THE EVENT

The Strategic Infrastructure and Investments annual conference organized by The CITY Media Group is a professional public platform focusing on strategic transport and environmental infrastructure projects in Bulgaria and the region.

Partners of the event, which has been held since 2006, are sector related ministries of the Republic of Bulgaria – Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW), Ministry of Transport, Information Technology and Communications (MTITC), and Ministry of Environment and Water (MOEW).

The Fourteenth Strategic Infrastructure and Investments annual conference will focus on priorities, strategies and financial models, as well as current state of large-scale transport and environmental infrastructure projects in Bulgaria and the countries of Southeast Europe (SEE).

HIGHLIGHTS OF THE PROGRAMME FOR 2019 WILL BE:

✓Strategic Infrastructure and Investments – Bulgaria and SEE: perspectives, priorities and strategies

✓Financial Models: financial instruments and potential for public-private partnership – opportunities and risks. Case studies

✓Transport Infrastructure Bulgaria 2019 – Challenges to the implementation of strategic transport infrastructure projects

✓Challenges to the implementation of strategic environmental infrastructure projects

✓Technology in strategic infrastructure development