Start Apps for Your Business: vol.1 Banking

Дата:

13 март 2017, понеделник

Час:

16:00 - 18:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

CowOrKing Space by Puzl, София, бул. "Черни връх" 47

За контакти:

Александър Несторов, +359 884 804 470, E-Mail

Организатори:

SAP

За събитието

Start Apps for Your Business е инициатива на SAP, която намира технологични компании с продуктови идеи за конкретен бизнес, за да им помогне да построят и развият решението си в реална компания с международно присъствие.


Какво има за Вас?

1. В SAP има над 40 години опит в 18 индустрии, където продуктовото знание за бизнес приложенията се пази и развива от няколко стотин високо ценени специалисти минали през всички етапи на жизнения цикъл на даден бизнес продукт. SAP е бизнес компанията, която най-добре може да оцени валидността на една нова продуктова идея и добавената й стойност за реалния бизнес.

2. SAP Cloud Platform (SCP) дава възможност един екип да реализира всяка своя идея свързана със сценариите Big Data, IoT, Predictive Analytics, Social, Unstructured Text, Geospatial, Graph, Series Data, Search, които биват допълвани с predictive algorithms library и business functions library за случаите в които желаете да използвате математическото или бизнес ноу-хау трупано десетки години от най-добрите в конкретна сфера.

3. 330 000 клиента на SAP глобално могат да получат точно от Вас адаптори за нови приложения, допълнителна функционалност към съществуващ бизнес софтуер или изцяло ново приложения генериращи нови приходи и така трансформиращи цяла бизнес ниша.“