Среща на Business Lady Club Exclusive с Микрофинансиращата институция ДЖОБС, от Групата на ББР

Приключило

1 септември 2020

София

Среща на Business Lady Club Exclusive с Микрофинансиращата институция ДЖОБС, от Групата на ББР

Дата:

1 септември 2020, вторник

Час:

19:00 - 22:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Grand Hotel Millennium Sofia, София, бул. Витоша 89Б

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Business Lady

За събитието

Следвайки своето желание да бъдаг максимално полезни Business Lady Club, залага на последователни информационни срещи с институции в подкрепа на малкия и среден бизнес.

След преминалата предходна пълноценна среща с Фонд на фондовете, следващия специален гост е Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие.

Какви са възможностите и вариантите за предоставяне на финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19, а и не само, може да разберете от специалните гости Ивана Цанева – изпълнителен директор на МФИ Джобс и зам.-председател на Съвета на директорите, както и Господин Детелин Цветанов – директор на отдел „Кредитиране и лизинг“.

Финансовият ресурс на микрофонда е насочен като бюджет към най-засегнатите сектори – търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, занаятчийство, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.
Кредитополучателите могат да бъдат юридически лица, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда).
Ще разберете от специалните гости как могат да бъдат отпускани кредити за оборотни средства и кредитни линии. Те са предназначени, както за действащи, така и за съвсем новорегистрирани стартиращи фирми, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорните обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията на COVID-19.