Специализиращо обучение „Семейна медиация“

Приключило

19 - 21 ян. 2022

Online

Специализиращо обучение „Семейна медиация“

Дата:

19 - 21 ян. 2022, сряда - петък

Час:

09:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Елена Славова, 0876605158, E-Mail

За събитието

„Европейски център по медиация и арбитраж“ е одобрена организация за осъществяване на сертифициращи и специализиращи обучения за медиатори със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-1018 от 12.06.2014 г.

За курса:

# Напълно съответстващ на българските условия – създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години,

# Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия, Норвегия и Германия, на база прякото ни участие в тях,

# Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

Ø Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление;

Ø Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им при семейства в криза (раздяла/развод);

Ø Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация при семейства в криза (раздяла/развод);

Ø Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето;

Ø Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения при раздяла/развод с цел опазване на най -добрия интерес на детето.

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, експерти в български и международни правителствени и неправителствени организации, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им.