Специализиран ТРЗ семинар: РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ. Обезщетения при майчинство и болнични

26 септември 2023

Online

Специализиран ТРЗ семинар: РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ. Обезщетения при майчинство и болнични

Дата:

26 септември 2023, вторник

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 619 19 24, E-Mail

Организатори:

Мастър Ивентс ООД

За събитието

 СЕМИНАРЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА:

✔ Управители и собственици на фирми и организации
✔ Мениджъри на ръководни длъжности
✔ Ръководители и специалисти в отдел „Човешки ресурси“
✔ Ръководители отдел ТРЗ и Личен състав
✔ Юристи на фирми.
✔ HR агенции и консултанти по човешки ресурси

 

ВОДЕЩИ ОБУЧЕНИЕТО:

Теодора Дичева – добре познат експерт и автор в областта на трудовите пра­во­от­но­ше­ния. В про­дъл­же­ние на 21 години е работила в „Главна инспекция по труда“, последните 10 от тях като като директор на правната дирекция в Инспекцията по труда. По­на­сто­я­щем е консултант на свободна практика.

Десислава Кръстева – държавен експерт по оси­гу­ря­ва­не­то в отдел „Методология на осигуряването и кон­трол“ в дирекция „Осигуряване и краткосрочни пла­щания“ в Централно управление на НОИ.

(За повече информация вижте в панела „Лектори“)

 

ОСНОВНИ ТЕМИ:

I. Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор или установят едностранно от работодателя с негова заповед:

 • Нормално работно време – особености при договарянето на законоустановено работно време;
 • Къде е определено разпределението на работно време при договорен 8-часов работен ден и пълно работно време;
 • Намалено работно време, което се установява в трудовия договор;
 • Процедура за определяне на работни места, за които се установява намалено работно време;
 • Намалено работно време за непълнолетните работници и служители;
 • Непълно работно време, което се договаря в трудовия договор или се установява едностранно от работодателя. Предимства и ограничения за работодателите при ползване на тази правна форма;
 • Работно време с променливи граници (гъвкаво работно време), което се установява едностранно от работодателя, в полза на работниците и служителите – въвеждане на едната или двете законови възможности за гъвкаво работно време;
 • Разпокъсано работно време, което се установява едностранно от работодателя – рядко ползвана възможност, свързана с множество законови ограничения;
 • Ненормирано работно време, което се установява едностранно от работодателя за някои длъжности в предприятието. Предимства и ограничения за работодателите, установили ненормирано работно време;
 • Установяване на дежурство и договаряне на време на разположение – новите възможности и ограничения, въведени за тези две правни форми, след регламентирането им в Наредбата за работното време, почивките и отпуските;
 • Подневно и сумирано отчитане на работното време при въведен сменен режим на работа. Особености на непрекъсваемия и непрекъснат процес на работа;
 • Въвеждане на сумирано отчитане на работното време, особености и законови възможности за нормиране на труда при изготвяне на предварителните графици за работа;
 • Как се изчислява нормата на продължителност на работното време при пълно, намалено работно време и при сключен трудов договор само за работа през нощта;
 • Как работещите на сумирано отчитане на работното време ползват отпуски, разрешавани и ползвани в работни и календарни дни;
 • Заплащане на извънреден труд при сумирано отчитане на работното време.

II. Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск:

 • Основен, удължен и допълнителен  платен годишен отпуск;
 • Ползване, отлагане и погасяване на платения годишен отпуск;
 • Целеви отпуски – за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуск и др.;
 • Ползване и заплащане на отпуските.

III. Извънреден труд:

 • Възможности за възлагане на извънреден труд от работодателя;
 • Отказ за полагане на извънреден труд – кой и в какви случаи има право да откаже полагането на извънреден труд;
 • Кои категории работници и служители могат да полагат извънреден труд с тяхно съгласие за полагане на извънреден труд;
 • Къде се отчита полагането на извънреден труд;
 • Възможности за отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по труда.

IV. Паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване:

 • Видове обезщетения:
  • Парични обезщетения за временна неработоспособност и обезщетения поради карантина;
  • Парични обезщетения за бременност и раждане;
  • Парични обезщетения за отглеждане на малко дете;
  • Парични обезщетения за отглеждане на дете до 8-годишна възраст за бащите.
 • Документи за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и подаването им в НОИ;
 • Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения при работа на повече от едно основания;
 • Годишно преизчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност;
 • Обжалване на болнични листове;
 • Неплатен отпуск:
  • Зачитане на осигурителен стаж;
  • Осигурителни права.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

145 лв. без ДДС на участник при регистрация до 22 септември 2023 г. / след  22.09.2023 г. таксата за участие е 195.00 лв. без ДДС на участник.

Допълнителни отстъпки:
5% при регистрация на 2 или повече участника от една организация!

Плащането се извършва по банков път, по проформа фак­тура, която ще получите по е-мейл след ре­гист­ра­ци­ята. На посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Подготвени материали от лекторите
✔ Консултации с лекторите по време на обучението

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!