Специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защитата на личните данни

Приключило

23 - 25 юни 2021

Online

Специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защитата на личните данни

Дата:

23 - 25 юни 2021, сряда - петък

Час:

09:30 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Амелия Дюлгерова, 0878011992, E-Mail

За събитието

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 23, 24 и 25 юни 2021 г.

Курсът е с продължителност 16 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Курсът е насочен към лица, които желаят да придобият или повишат знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализират в упражняването на професията „Длъжностно лице по защита на данните (DPO)“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и към организации, които желаят да повишат знанията и подготовката на свой служител за изпълняване  на функциите на „Длъжностно лице по защита на данните“, както и да обучат други свои служители, които да подпомагат „Длъжностното лице по защита на данните“ при изпълняването на функциите му;

Участните ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

В рамките на първия обучителен ден подробно разгледани ще бъдат изискванията, произтичащи от принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – практически аспекти на принципите, свързани с обработване на лични данни, примерни механизми за отчетност при тяхното прилагане. Акцент ще бъде поставен върху защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране – същност на концепцията, примерно съдържание на анализ за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Подробно обяснено ще бъде изготвянето на анализ на риска – определяне на факторите, които обуславят риска, избор на методика за оценка на риска, критерии за определяне на подходящи технически и организационни мерки за защита, примерно съдържание на анализа на риска.

В рамките на втория обучителен ден акцент ще бъде поставен върху оценката на въздействието върху защитата на данните – определяне на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните, определяне на предмета на оценката на въздействието, избор на методология на извършване на оценката на въздействието, изисквания при изготвяне и съгласуване, примерно съдържание, преразглеждане на оценката на въздействието. Подробно разяснени ще бъдат и случаите, при които е необходима предварителна консултация с надзорния орган – определяне на случаите, предоставяне на необходимата информация за предварителната консултация, правни последици на предварителната консултация.

 

В рамките на третия обучителен ден акцент ще бъде поставен върху наблюдението за спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 – организация при извършване на проверки и одити за спазване на Регламента, водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни – от администратор и от обработващ. Особено внимание ще бъде обърнато и на действията при нарушения на сигурността на личните данни – изисквания, произтичащи от чл. 33 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679).

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

Всеки един от участниците ще премине тест за проверка на знанията.

Участниците, преминали обучението, ще получат необходимите познания за изпълняване на задълженията си като Длъжностното лице по защита на личните данни.

Лектор на курса ще бъде

Д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Такси за участие

При регистрация до 01 юни: 500 лв. за един участник и 450 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 01 юни: 600 лв. за един участник и 550 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 20 юни 2021 г.

Местата са ограничени!