Социалното осигуряване и данъчно облагане след приемането на новите Закон за бюджета на ДОО и Закон за държавния бюджет за 2023 г.

Приключило

19 септември 2023

Online

Социалното осигуряване и данъчно облагане след приемането на новите Закон за бюджета на ДОО и Закон за държавния бюджет за 2023 г.

Дата:

19 септември 2023, вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

19 септември 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право

Програма:

1. Закон за бюджета на ДОО за 2023 г.
Минимален осигурителен доход.
Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в Кодекса на социално осигуряване.
Изплащане на възнаграждения за минал период.
Изплащане на обезщетения от фонд „Общо заболяване и майчинство“ на самоосигуряващите се лица.
Подаване/коригиране/заличаване на данни с декларация обр. №1 от контролните органите на НОИ.
3. Промени в ДОПК.
Деклариране на превози на стоки.
Изплащане на публични средства на доставчици.
Проверка за публични задължения при прехвърлителни сделки.
Други.
4. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Изплащане на заплати.
Изплащане на дивиденти.
5. Деклариране на касовата наличност и вземанията към собственици и персонал.
6. Промени при предоставянето на ваучерите за храна – въвеждане на електронен ваучер.

Цена до 5 септември с 15 % отстъпка  – 119 лв. без ДДС.