Семинар „СИДДО и Многостранна конвенция за промяната им“

Приключило

30 май 2019

София

Семинар „СИДДО и Многостранна конвенция за промяната им“

Дата:

30 май 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 16:45

Достъп:

Такса участие

Място:

гр. София, ул. Гладстон №8, София, гр. София, ул. Гладстон №8

За контакти:

РААБЕ България, 02 974 17 79 , E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

Практически семинар:

Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и Многостранна конвенция за промяната им

Лектори: Иван Антонов, експерт по автоматичен обмен на финансова информация и СИДДО
30.05.2019 г., гр. София, ул. Гладстон №8

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч. 1. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – същност и основни принципи.

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. 2. Място на стопанска дейност (МСД).
Общо правило за формиране на МСД;
МСД чрез строителен или монтажен обект;
Изключения от МСД;
МСД чрез зависим представител;
Ефекти от формирането на МСД.

12:30 – 13:00ч. Обяд

13:00 – 14:30 ч.
3. Преглед на основните категории доходи, разгледани в СИДДО
• дивиденти;
• лихви;
• авторски и лицензионни възнаграждения;
• печалби от прехвърляне на имущество.

14:30– 15:00 ч. Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч. 4. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS
Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействие с данъчните спогодби
Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI
Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби – тест за основната цел (PPT) и опростена разпоредба за ограничаване на облекченията (SLOB) (член 7)
Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разположени в трети юрисдикции (член 10)
Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и подобни стратегии (член 12)
Изкуствено избягване статута на място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности (член 13)
Разделяне на договори (член 14)

16:45ч. Оценка и раздаване на сертификати.

Цена: 168,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвичи за обяд, сертификати за преминато обучение.
20% отстъпка за абонати на наши издания 134.00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

За контакти:
Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com