Обучение „Шумен: Текущи и предстоящи промени в Кодекса на труда. Актуални проблеми на трудовите отношения“

17 ноември 2020

Шумен

Обучение „Шумен: Текущи и предстоящи промени в Кодекса на труда. Актуални проблеми на трудовите отношения“

Дата:

17 ноември 2020, вторник

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Шумен, Шумен

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на обучение в Шумен на 17.11. 2020 г. на тема:

Текущи и предстоящи промени в Кодекса на труда

Актуални проблеми на трудовите отношения

Лектор: Теодора Дичева

 

Място на провеждане:

гр. Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

Начало: 09,30 ч.

Обучението е насочено към счетоводители, HR специалисти, Личен състав, труд и работна заплата, управители и собственици на фирми и всички, които искат да научат повече за спецификите на трудовите отношения и предстоящите важни промени

 

Теми:

Предстоящи промени в Кодекса на труда:

Какво ще е новото, как се променят задълженията на работодателите.

Какви ще са новите възможности, които Кодексът на труда предлага на страните по трудовото правоотношение.

Промененият текст в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Променя ли новият текст на чл. 42, ал.4 от Наредбата реда за изчисляване на размера на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.

Общ преглед на законовия ред и правния режим на ползването и обезщетяването, както и отлагането на платения годишен отпуск.

Коментар за начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното отчитане на работното време. Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд. Най-важните изисквания на трудовото законодателство при сумирано отчитане на работното време.

Промените, регламентирани в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

Общ преглед на разпоредбите за нощния труд – полагане, заплащане, задължения на работодателя и др.

Друге теми и отговори на въпроси

(програмата ще бъде актуализирана съобразно текущото състояние на законодателството)

 

Информация за лектора: г – жа Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство и инспектирането на труда.

От 1998 година  работи в ИА ГИТ като част от Правната дирекция, а от 2008г. до август 2019г. е директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА “ Главна инспекция по труда“. Водещ лектор на много семинари и обучения по проблемите на трудовото право.

Обучението включва: лекции 9,30 – 15,00 ч., две кафе паузи, материал, сертификат за участие по предварителна заявка

 

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Г-жа Виолета Стоянова – представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129,  054 820569,  e-mail: violeta.s1@abv.bg

тел. 08888 07 911    е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net  Денислава Рускова – управител на Магистер Диксит ЕООД

Въпроси може да изпращате на magisterd@abv.bg
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ДО 30.10.2020 г. за един участник:

100 лв. без ДДС (120 лв. с ДДС) ( цената е валидна при плащане до 30.10.2020 г.)

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ

За един участник – 130 лв. без ДДС (156лв. с ДДС)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –

120 лв. без ДДС (144 лв. с ДДС) за участник

 

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 10. 11.2020 г. !!!