Семинар „Промени в ЗДДС от 01.01.2020 г.“

Дата:

22 януари 2020, сряда

Час:

09:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

зала на Община Шумен, Шумен, бул. „Славянски“ 17

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в гр. Шумен на 22.01.2020 г.

Промени в ЗДДС от 01.01.2020 г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор: адв. Росен Русков

начало 9,00ч. 8 учебни часа
Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

Теми:

А. Основни промени на ЗДДС
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
– особености на определението – „последователно” и/или „паралелно” извършване на еднородна дейност – точно съдържание на чл. 96, ал. 10 ЗДДС;
– едномесечен срок на прекъсване;
– становище на НАП;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. 6. Връзка между ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ – Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
11. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
– Електронен магазин – промяна на определение;
– компромис „Фискален заместител при неприсъствено плащане” – чл. 118, ал. 3а ЗДДС;

Б. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
– чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
– Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
– регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;

ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
– същност на схемата;
– доказване – документи – регистри;
Връзка с:
– Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
– ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
– ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
– Някои специфични европейски практики;

Адвокат Росен Русков е специалист по данъчно право и данъчен консултант. Завършил е Юридическия Факултет на СУ “Климент Охридски”. Специализира данъчно право – ДДС
Член на Камарата на данъчните консултанти. Автор е на пълни коментари по ЗДДС:
изд. на “Апис – Колев” – книга, РААБЕ България – сборник, Резон Медия Груп – електронно издание, Търговско право за счетоводители, икономисти, финансисти и данъчни инспектори.
Автор е на публикации по съществени данъчни въпроси и лектор на специализирани обучение по ЗДДС.

Семинарът включва 8 уч.ч. лекции, кафе паузи, папка с материал, сертификат

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
Денислава Рускова

Г-жа Виолета Стоянова – представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg
или използвайте регистрационната форма след програмата.

ЦЕНИ :
120лв. без ддс / 144лв. с ддс/
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
110лв. без ддс/ 132лв. с ддс/

Краен срок за записване и плащане: до 3 дни преди датата на семинара при наличие на останали свободни места!

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia