Шести зимен институт „Развитие на практиката на психолога“

Приключило

11 февруари 2017

София

Шести зимен институт „Развитие на практиката на психолога“

Дата:

11 февруари 2017, събота

Час:

10:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Дружество на психолозите в Република България, София, ул. Люлин планина 14

За контакти:

д-р Пламен Димитров, 0888 42 9730, E-Mail

За събитието

Основната цел на програма “Професионално развитие” на Дружеството на психолозите в България е да предостави актуална информация, знания и компетенции за психолозите, работещи във всички сфери на професионалната практика и намиращи се в различни етапи на своята кариера.

Работната задача на работните семинари включени в програмата “Развитие и управление на професионалната практика на психолога” 2017 година е да допринесе за професионалната квалификация, автентичното професионално израстване и успешната кариера на участващите психолози с акцент върху качеството и ефективността на професионалната им практика.

В програмата се използват материали, експертен опит и методическа супервизия от водещите професионални организации, с които Дружеството на психолозите в България има трайни партньорски отношения – Европейска федерация на психологическите асоциации, Международна асоциация по приложна психология, Американска психологическа асоциация.

Основен водещ на програмата е д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите. Работата на института протича като последователност от тематични срещи в малка група (до 12 участника) за интроспективно-интерактивен диалог и обмен на опит, изследване на добрите професионални практики и групово обсъждане на подходи за укрепването, внедряването и развитието им. Предвидени са и възможности за индивидуални консултации по проблеми на участниците в програмата на института.

Програмата се реализира без външно финансиране и не цели генерирането на печалба – всички събрани от такси за участие средства се използват за покриване на разходите по програмата и в подкрепа на дейностите на Дружеството на психолозите в България и за издаването на Българско списание по психология.

Условия и регистрация за участие:

В програмата могат да се включат всички дипломирани български психолози. Членовете на  ДПБ (актуализирали членството си в ДПБ през 2016 и 2017 г.) ползват 50% процента отстъпка от таксата за участие. Дипломиралите се през тази година магистри-психолози и докторантите по психология също ползват отстъпка от 50%.

Студентите по психология участват безплатно. 

Включването в програмата става по реда на регистрацията.

Публикувано на 25 януари