Сертифициращо обучение за медиатори

Приключило

6 - 15 юли 2018

Русе

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата:

6 - 15 юли 2018, петък - неделя

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ул. Фердинад № 3а, ет.3, Русе

За контакти:

E-Mail

За събитието

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл.9 от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

За курса:

 

Напълно съответстващ на българските условия – създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години,
Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия и Германия, на база прякото ни участие в тях,
Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.
Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

 

Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.
В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

 

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове

 

Къде ще се проведе обучението:

Обучението ще се проведе в гр.Русе, ул.Фердинанд №3 А, ет.3, офис 7

 

Кога ще се проведе обучението:

Панел 1: 06 – 08 юли 2018 г.

Панел 2: 13 – 15   юли 2018 г.