Сертифициращо обучение за медиатори

Дата:

15 апр. - 15 май 2021, четвъртък - събота

Час:

10:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Елена Славова, 0876605158, E-Mail

Организатори:

ЕЦМА

За събитието

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл.9 от Наредба N 2 от 15.03.2007 г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

За курса:

# „Европейски център по медиация и арбитраж“ е одобрена организация за осъществяване на сертифициращи и специализиращи обучения за медиатори със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-1018 от 12.06.2014 г.
# Напълно съответстващ на българските условия – създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години,
# Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия и Германия, на база прякото ни участие в тях,
# Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

# Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
# Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
# Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
# Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
# Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
# Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
# Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.
# В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове