Дата:

12 мар. - 4 апр. 2020, четвъртък - събота

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

бул. Скобелев 52, вх. 4, ет. 1, Русе

За контакти:

Елена Славова, 0876605158, E-Mail

За събитието

„Европейски център по медиация и арбитраж“ е одобрена организация за осъществяване на сертифициращи и специализиращи обучения за медиатори със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-1018 от 12.06.2014 г.

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл.9 от Наредба N 2 от 15.03.2007 г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

Обучението е насочено към широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

– Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
– Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
– Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
– Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
– Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
– Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
– Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.

Къде ще се проведе обучението:

Обучението ще се проведе в гр. Русе, бул. „ген. Скобелев” № 52, вх.4, ет.1

Кога ще се проведе обучението:

Модул 1: 12.03 – 14.03.2020

Модул 2: 02.04 – 04.04.2020 от 9:30 до 16:30 ч.

Каква е таксата за участие?

 

  • Таксата за цялото обучение  е 650 лв., включваща учебните материали и кафе паузи, платима не по-късно от  08 март 2020 г.
  • 520 лв. – преференциална цена за записалите се и платили до 28 февруари 2020 г.

За повече информация и записване – 0878 027 740 или oc_hermes@abv.bg