Сертифициращо обучение за медиатори

Приключило

31 ян. - 23 февр. 2020

Русе

Сертифициращо обучение за медиатори

Дата:

31 ян. - 23 февр. 2020, петък - неделя

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Фердинанд 3А, Русе

За контакти:

Славова, 0876605158, E-Mail

За събитието

Конфликтите са често явление в работната среда. Тя се характеризира с много динамика на взаимоотношенията, множество задачи и роли и по този начин е платформа за формиране на многобройни междуличностни конфликти, които значително влияят на атмосферата на работното място и качеството на изпълняваните задачи. Следователно, отговорността на всички служители, особено на ръководния персонал, е да формират добри взаимоотношения и в случай на конфликт да ги разрешават ефективно. Важно е да подходим към конфликта като към процес, при който, опознавайки себе си и другите, можем да създадем ново качество в отношенията чрез сътрудничество, като помним, че основата е активната комуникация.

Стартираме записването в зимното ни сертифициращо обучение за медиатори – 31.01.-02.02.2020 и 21.02.-23.02.2020 в Русе. Международни практики, професионален сертификат.
За информация и записване: на ЛС, e-mail: ecmbg@abv.bg или на тел. – 0876605158

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

* Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
* Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
* Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
* Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
* Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
* Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
* Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.
* В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

Каква е таксата за участие?

* Таксата за цялото обучение е 650 лв., включваща учебните материали и кафе паузи, платима не по-късно от 13 януари 2020 г.
* За ранно записване и за студенти – 580 лв., платими до 31 декември 2019 г.
* За представители на организации предоставящи социални услуги и държавни служители – 520 лв., платими до 18 декември 2019 г.

За подробна информация – https://ecmbg.alle.bg/