Сертифициращо обучение за медиатори

Дата:

8 - 18 май 2024, сряда - събота

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Русе, Русе

За контакти:

Е.Тодорова, 0876605158, E-Mail

За събитието

„Европейски център по медиация и арбитраж“ е одобрена организация за осъществяване на сертифициращи и специализиращи обучения за медиатори със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-1018 от 12.06.2014 г.

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл.9 от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:
# Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление;
# Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове;
# Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС;
# Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им;
# Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация;
# Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации;
# Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации.
# В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

Към кого е насочено обучението:
Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове.