Сертификационен курс „Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите“

Дата:

1 - 2 авг. 2019, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски", 200, София, бул. Цариградско шосе N 125, блок 3

За контакти:

+359879436756, E-Mail

Организатори:

Списание ЮТИЛИТИС

За събитието

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира

Сертификационен курс „Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите“

който ще се проведе на 1 и 2 август 2019 г.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците от компании със собствени индустриални инсталации и сгради качествено след-дипломно обучение за управлението на проекти за енергийна ефективност и изграждане на собствени възобновяеми източници на енергия.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

  • Енергийна ефективност – същност, видове, етапи, финансиране и качество
  • Вътрешно-фирмени процеси за управление на проекти за ЕЕ и ВЕИ
  • Структура и източници на финансиране за ЕЕ и ВЕИ проекти в индустрия и сгради

Повече информация: https://events.utilities.bg/events/industry-energy/