Сертификационен курс „Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

Приключило

25 - 26 юли 2019

София

Сертификационен курс „Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

Дата:

25 - 26 юли 2019, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", София, бул. Цариградско шосе N 125, блок 3

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Списание ЮТИЛИТИС

За събитието

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира

Сертификационен курс

„Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

който ще се проведе на 25 и 26 юли 2019 г.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на електроенергийните пазари.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

  • Либерализация на електроенергийния пазар
  • Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа
  • Европейско законодателство в електроенергийните пазари

Лектори

  • Антони Желязков, Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД
  • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ “Св. Климент Охридски”
  • Виктория Поповска, Ръководител на управление „Електроенергиен пазар“, ЕСО ЕАД (tbc)
  • Мартин Георгиев, Председател на УС, Асоциация на търговците на електроенергия в България
  • Меглена Русенова, Управител, Компания за енергетика и развитие ООД
  • Николай Гавазки, Ръководител отдел “Прогнозиране и балансиращи групи”, “ЧЕЗ Електро България”
  • адв. Николай Кискинов / Управляващ съдружник, АД „Владимиров Кискинов“ (tbc)

Очаквайте още информация за лекторите.

За повече информация: events.utilities.bg/trainings/trading-see