Сертификационен курс „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“

Приключило

2 - 3 сеп. 2019

София

Сертификационен курс „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“

Дата:

2 - 3 сеп. 2019, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

НЛП Тренинг Център / NLP Training Center , София, Маринковица 7А

За контакти:

E-Mail

За събитието

Сертификационен курс „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения” е Мастер нивото в областта на Невро лингвистичното програмиране. В курса участниците научават как да работят на ниво ценности в сесии за дълбока промяна, как да използват ефективни комуникационни модели за интервенция в системата от убеждения и да взаимодействат със себе си и околните, разпознавайки безсъзнателните сортиращи филтри, които влияят върху поведението и мисленето на човек. Това е пътуване, насочено към хората, които искат, могат и вече прилагат НЛП в бизнеса, продажбите, комуникацията, маркетинга и лидерството. „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ е отворен за всеки, преминал сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“. „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ ни води към ефективната комуникация, автентичното лидерство, към страхотните постижения в процеса на презентиране. Той е за всеки, приел предизвикателството да се усъвършенства като човек и като професионалист!
Приключението продължава с висшия пилотаж в НЛП – моделиране на съвършенство и Висшият пилотаж в коучинг, профилиране и вдъхновяващи презентации!

ПРОГРАМАТА

ПО ВРЕМЕ НА СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС „БИЗНЕС НЛП МАСТЕР ПРАКТИК С КОУЧИНГ УМЕНИЯ” ЩЕ УСВОИТЕ СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ И ЩЕ НАУЧИТЕ:
МОДУЛ 1. Коучинг с НЛП за целеполагане. Преговор на уменията и моделите от ниво „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“. Преговор на умения и модели от коучинг с НЛП за целеполагане.
МОДУЛ 2. Коучинг с НЛП за ограничаващи вярвания, модели за препрограмиране на вярвания и убеждения в личен и професионален план.
МОДУЛ 3. Коучинг с НЛП за идентитет и роли. Модел за идентифициране на реален и идеален идентитет на Маршал Голдсмит, Неврологични нива на Робърт Дилтс, Модели за пълноценно действие в различните роли от живота – ролите на лидер, на иноватор, на родител, на член от екип. Идентитет и позициониране на личността.
МОДУЛ 4. Коучинг с НЛП за ценности. Модели и умения за дефиниране на визия, мисия. Модели за извличане на ценности. Умения за изказ на ниво ценности в корпоративна и лична среда. Сесии за взимане на решение според приоритета спрямо ценностите.
МОДУЛ 5. Коучинг с НЛП за стратегии. Модели за извличане и оптимизиране на стратегия на компания и на личност. Планиране на стратегия, оптимизация, дефиниране на рискове и на резервни варианти за действие. Сесии за промяна на неефективните стратегиите на мислене на личността.
МОДУЛ 6. Моделиране. Процес на моделиране с НЛП, усвояване на умения чрез моделиране. Управление на знанието. Скрито и явно знание. Умения за работа със скрито знание. Умения за дефиниране на код на умения и умения за разкодиране на скрито знание.
МОДУЛ 7. НЛП Нов код. Модели на Нов код. Влизане в състояние на Високи постижения. Промяна на състоянието на личността при презентиране, спортни състезания, важни моменти в личен и професионален план. Сесии за промяна на състоянието с моделите на НАСА, Ефективна среща, Котви.
МОДУЛ 8. НЛП Мета програми. Профилиране на личността и на събеседника с Мета програми. Умения за промяна на мета програми.
МОДУЛ 9. Комуникация за промяна с НЛП модели. 12 лингвистични модела за промяна на личността. Милтън модел, Мета модел, Вербален пакет (преговор от ниво Практик) и 9 нови модела за промяна на актуалната ситуация на личността. Намиране на грешки в логическите връзки при мисленето на човек чрез изказа му, извличане на изтрита, изкривена или генерализирана информация. Модел Вербална ловкост.
МОДУЛ 10. Подготовка за сертификация.
1 част Сесия с коучинг с НЛП за дълбока промяна с продължителност 1,5 ч., с включени всички модели от ниво Практик и ниво Мастер практик.
2 част Индивидуален проект: презентация във 4MAT система с моделиране с представяне на презентационни умения от Висшия пилотаж в НЛП: система за презентиране, подготовка на аудиторията, сканиране на личностите в аудиторията, анализ, провеждане на презентацията в няколко фази, използване на Нов код в презентация, закриване. Съдържание на презентацията: по критерии от процес на моделиране.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

1. Сесия с коучинг с НЛП за дълбока промяна с клиент
2. Индивидуален проект: презентация във 4MAT система с моделиране