Семинар „ЗМИП – последни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари; проблеми при прилагането на ЗМИП и ППЗМИП.“

Приключило

28 януари 2020

София

Семинар „ЗМИП – последни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари; проблеми при прилагането на ЗМИП и ППЗМИП.“

Дата:

28 януари 2020, вторник

Час:

9:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Националния център за юридическо обучение, ет.3, офис 9, жк. Стрелбище, Кръстовището на бул. България и бул. Гоце Делчев, София, ул. Твърдишки проход 23

За контакти:

Иглика Ганева, 028185881, 028185858, E-Mail

За събитието

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Правни консултанти

– Нотариуси

– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

– Банки и финансови институции

– Застрахователни дружества

– Частни съдебни изпълнители

– Търговци на едро

– Възложители на обществени поръчки

– Брокери на недвижими имоти

– ЮЛ с нестопанска цел

– Пенсионноосигурителни дружества

– Лизингови дружества

– Инвестиционни посредници и управляващи дружества

Семинарът по ЗМИП ще се проведе на 28 януари 2020 г., гр. София, Учебен център на НЦЮО, ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

ПРОГРАМА

09.00 – 09.30 ч. – Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч. – Тема 1 – ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Разширяване на категориите задължени по закона лица
Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки
Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни
Промени на правилата касаещи действителните собственици
11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове
Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове
Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти
Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности
Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска
Други
13.00 – 14.00 ч. – Обяд

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – КАТЕГОРИИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ОЦЕНКА НА РИСКА

Категории задължени лица по ЗМИП. Нови задължени лица
Специализирани служби по ЗМИП
Обучения
Съхраняване на информация
Разкриване на информация
Защита на информацията и лицата
Оценка на риска:Национална оценка на риска
Оценка на риска от задължените лица
15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА. КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП

Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари:Задължение за изготвяне на вътрешни правила
Условия и ред за приемане на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС
Ред за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция “Финансово разузнаване” към ДАНС
Минимално съдържание на вътрешните правила (18 точки)
Практически насоки за изготвянето на вътрешните правила
Задължение за извършване на комплексна проверка по ЗМИП:Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка
Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка
Опростена комплексна проверка
Разширена комплексна проверка
Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация
Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация
Изясняване на произхода на средствата
Ключови разпоредби на Правилника за прилагане на ЗМИП
* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

 

Цена: 210 лева БЕЗ ДДС
За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие в семинара е до 23.01.2020 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81 – Национален център за юридическо обучение; 02 818 58 58 – Ековис Холдинг Груп България

мейл: office@ncle.bg ; office@ecovis.bg

Лице за контакт: Иглика Ганева

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240