Семинар „Всичко за трудовото досие. Задължения на работодателя при обработка на лични данни“

Приключило

31 октомври 2019

София

Семинар „Всичко за трудовото досие. Задължения на работодателя при обработка на лични данни“

Дата:

31 октомври 2019, четвъртък

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

31 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Тодорка Сарафова, специалист по администриране на персонала; адв. Станимира Чюбатарова

Програма на семинара:

1. Комплектоване на лично трудово досие:
– индивидуален трудов договор

– уведомление по чл. 62 на ТД

– длъжностна характеристика и нейните елементи

– декларации за безопасност на труда и вътрешния трудов ред

– специфични документи според видовете професии

– актуализация на трудовото досие

– заповед и отпуски, болнични листове и други заповеди

– атестационна карта и обходен лист

– УП 2 и УП 3

– срокове за съхранение на документи

– наредба Н-18 – промени от 2019 г.

2. Личните данни в трудовото правоотношение:
– защо новият режим за защитата на данните е от особена важност за работодателите;

– основания за обработване на лични данни от работодателите;

– лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор;

– лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор;

–  срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение;

–  длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.