Семинар в Плевен: Промени в осигурителното законодателство 2019

Приключило

22 февруари 2019

Плевен

Семинар в  Плевен: Промени в осигурителното законодателство 2019

Дата:

22 февруари 2019, петък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Плевен, Плевен

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

 

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в  в гр. Плевен:

Промени в осигурителното законодателство – 2019.

Лектор

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

Плевен, 

Осигуряване    22.02.2019г.

начало 10,00ч. 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г.

Промени – 2019

Лектор:

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство

1.     Теми:

Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.
Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.
Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент. Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите.

Регулация на електронната търговия.
Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски. Облагане на доходите от електронна търговия с данък по ЗДДФЛ. Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Други промени
Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6, приложения към Наредба Н-8/2005 г.
Промени в Директива ЕО 96/71 за командироване на работници
Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“. Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни. Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт. Практика на СЕС за командироването на български работници.

Промени в Административнопроцесуалния кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Призоваване по електронен път. Обжалване на административните актове.

Модулът включва: 6 учебни часа, две кафе паузи, материал

 

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.

 

ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

 

110лв. без ддс / съответно 132лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 100лв. без ддс/ съответно 120лв. с ддс

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС   Банка: Уникредит Булбанк   BIC: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС  Банка: Уникредит БулбанкBIC: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:

https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia