Обучение “Умения за водене на преговори с доставчици“

29 септември 2020

София

Обучение “Умения за водене на преговори с доставчици“

Дата:

29 септември 2020, вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

29 септември 2020 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на преговори

 

Програма

Модул 1  Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията. Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация. Език на тялото – разбиране и влияние. Аспекти на посланието или защо понякога не се разбираме. Получаване на обратна връзка. Типове възприемане. Типове характери. Комуникация с “трудни” хора.

Модул 2  Делови гардероб. Поведение по телефона. Стил и ниво на езика. Дефиниране на лични цели. Определяне на приоритети. Планиране на работата и срещите. Анализ на продуктите и услугите.

Модул 3  Процесът на преговори. Основни елементи на преговарянето. Многостъпково преговаряне. Съгласие по всяка договореност. Харвардска концепция. Подготовка, сключване на сделки и изпълнение. Събиране на информация и техники на задаване на въпроси. Изготвяне на дългосрочен план за работа с клиента.

Модул 4  Справяне с възражения. Процес на убеждаване. Делово общуване. Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой.

Цена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.