Семинар „Умения за водене на преговори“

Дата:

12 февруари 2020, сряда

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

12 февруари 2020 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори

Цели на обучението

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването на пазара, работа с трудни клиенти, умения за презентация пред клиенти.

Oбучението включва и практическа част, в която участниците трябва сами да преговарят по реални казуси от тяхното ежедневие. Това им дава възможност да приложат наученото по време на обучението.

Програма:

 Модул 1 – Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки.Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията.

Видове обратна връзка. Вербална и невербална комуникация. Език на тялото – разбиране и влияние. Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме. Получаване на обратна връзка. Типове възприемане. Типове характери. Комуникация с „трудни“ хора.

Модул 2 – Презентиране на продукт или услуга пред клиенти. Анализ на публиката, цели и структура. Планиране и структуриране на съдържанието, подреждане на аргументите според тяхната тежест за постигане на оптимален ефект. Планиране на срещата.

Изработване на визуални средства. Правила за оформяне. Използване на визуални средства. Работа с визуални помощни средства. Управляване на вниманието.

Модул 3 – Делови гардероб. Поведение по телефона. Стил и ниво на езика. Дефиниране на лични цели. Определяне на приоритети. Планиране на работата и срещите. Анализ на продуктите и услугите, сравнени с тези на конкуренцията. АВС анализ на клиентите и продуктите.

Модул 4 – Процесът на преговори. Основни елементи на преговарянето. Харвардска концепция.

Основни стъпки на продажбата. Убеждаване и продажба от гледна точка на клиента. Модел за анализ на преговорите.

Подготовка, сключване на сделки и изпълнение. Събиране на информация и техники на задаване на въпроси. Изготвяне на дългосрочен план за работа с клиента.

Модул 5 –  Справяне с възражения. Процес на убеждаване. Делово общуване. Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой.

Модул 6 – Приключване на продажбата. Техники на приключване. Сигнали за готовност за покупка. Психологически аспекти. Обработка на оплаквания и рекламации.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF