ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Практическа работа с ЦАИС ЕОП.

Дата:

12 октомври 2023, четвъртък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0896 19 19 24, E-Mail

Организатори:

Мастър Ивентс ООД

За събитието

Практическо въведение в електронната система за обществени поръчки. Обучението е предназначено както за възложители, така и за изпълнители и проследява стъпка по стъпка целия процес по регистрация, публикуване, кандидатстване и възлагане на обществена поръчка през Системата.

 

ВОДЕЩ ОБУЧЕНИЕТО:
Христина Грозева – Началник отдел „Обществени поръчки“ в Министерство на иновациите и растежа. Експерт и консултант по ЗОП с дългогодишна практика. Работила е като директор на дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“ в Министерство на младежта и спорта, директор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на земеделието и храните. Кон­сул­ти­ра фирми и институции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:
⦿ Какво е ЦАИС-ЕОП
⦿ Модули и функционалности в системата
⦿ Видове потребители и регистрация
⦿ Създаване, подготовка и обявяване на ОП като ВЪЗЛОЖИТЕЛ
⦿ Участие като ИЗПЪЛНИТЕЛ:

○ Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка;
○ Създаване и подготовка на оферта;
○ Подаване на искане за разяснение;
○ Подаване на оферта.

⦿ Как се създава, подготвя и подава оферта
⦿ Подаване на искане за разяснение, комуникация с участници
⦿ Отваряне и оценка на подадени оферти
⦿ Работа на оценителната комисия
⦿ Избор на изпълнител
⦿ Допълнителни функционалности: Промени и изменения по публикувани поръчки
⦿ Работа с обособени позиции, рамкови споразумения и други техники за възлагане

Цялата програма можете да видите тук!

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
12 октомври 2023 г. – ОНЛАЙН

Обучението се провежда с професионална онлайн плат­фор­ма и не е необ­хо­димо да се инсталират допълнителни програми. Нужни са Ви само колонки или слушалки.

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
140.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 30 септември 2023 г. / 180 лв. без ДДС след 30.09.2023 г.

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. Върху посочената цена се начислява ДДС.

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✔ Такса обучение
✔ Консултации с лектора по време на обучението
✔ PDF дигитален сертификат за преминато обучение

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!