Семинар „Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“

Дата:

7 октомври 2020, сряда

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0896 19 19 24, E-Mail

Организатори:

Мастър Ивентс ООД

За събитието

Практическо въведение в електронната система за обществени поръчки. Обучението е предназначено както за възложители, така и за изпълнители и проследява стъпка по стъпка целия процес по регистрация, пубуликуване, канадидатстване и възлагане на обществена поръчка през Системата.

 

ВОДЕЩ ОБУЧЕНИЕТО:

Янко Костадинов – управител на „Негометрикс България“ ЕООД, един от създателите на системата. (За повече информация вижте в панела „Лектори“)

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

⦿ Какво е ЦАИС-ЕОП
⦿ Модули и функционалности в системата
⦿ Видове потребители и регистрация
⦿ Създаване, подготовка и обявяване на ОП като ВЪЗЛОЖИТЕЛ
⦿ Участие като ИЗПЪЛНИТЕЛ
⦿ Как се създава, подготвя и подава оферта
⦿ Подаване на искане за разяснение, комуникация с участници
⦿ Отваряне и оценка на подадени оферти
⦿ Работа на оценителната комисия
⦿ Избор на изпълнител
⦿ Допълнителни функционалности: Промени и изменения по публикувани поръчки
⦿ Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и други техники за възлагане

Цялата програма можете да видите тук!

 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

7 октомври 2020 г. – ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

79 лв. без ДДС при регистрация до 20 септември 2020 г. / 120 лв. без ДДС след 20 сетпември 2020 г.

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. Върху посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Консултации с лекторите по време на обучението

 

РЕГИСТРИРАЙ СЕ от тук!