Семинар „Трудовото и осигурителното законодателство през 2020 г.“

Приключило

18 февруари 2020

София

Семинар „Трудовото и осигурителното законодателство през 2020 г.“

Дата:

18 февруари 2020, вторник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

18 февруари 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори : Теодора ДИЧЕВА – специалист по трудово право; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право

10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева

І. Трудовото законодателство през 2020 г.

През 2020 г. започва прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата наредба? Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси?
Практически решения във връзка с изпълнението на квотите по Закона за хората с увреждания, освобождаването от квотите, прилагането на алтернативни мерки за заетост и заплащането на компенсационни вноски.
Начини на отчитане на работното време – подневно и сумирано отчитане на работното време.
Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители и за такива, назначени в изпълнение на квотите по Закона за хората с увреждания. Закрила при уволнение на бременни работнички и на такива в напреднал етап на лечение ин-витро и на майки на малки деца.
Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор – нормално, удължено, намалено, непълно, гъвкаво, разпокъсано и ненормирано работно време – договаряне и документиране.
Очаквани промени в трудовото законодателство.

14.15 – 17.30 – лектор Вержиния Заркова

ІІ. Нови моменти в социалното и здравното осигуряване през 2020 г.

Коментар на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – минимален и максимален осигурителен доход. Вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
Особености при прилагането на минималните осигурителни доходи при различните групи осигурени лица – обхват на дохода, доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски.
Промени в наредбите на държавното обществено осигуряване – Наредба за паричните обезщетение и помощи от ДОО, Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Самоосигуряващи се лица – определяне на окончателния размер на дохода за ДОО и здравно осигуряване за 2019 г.– разлика в размерите на двата дохода. Преизчисляване на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица. Зачитане на осигурителен стаж по данни от информационната система на НОИ.
Промени в Закона за здравното осигуряване – вноски, изчислени от минималния осигурителен доход за 2020 г.

Цена 170 лева без ДДС.  Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF