Онлайн обучение – ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 2023

Дата:

19 октомври 2023, четвъртък

Час:

09:30 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 619 1924, E-Mail

Организатори:

Мастър Ивентс ООД

За събитието

✓ Последните промени в Кодекса на труда.
✓ Уволнения и промяна на трудови договори и работно време.
✓ Home office, трудови злополуки и трудовите отношения при дистанционна работа
✓ Примери от практиката, решения на често срещани казуси и въпроси.

 

☑️ Отлична презентация и усвояване на материала
☑️ Отговори на вашите въпроси и казуси
☑️ Иновативна и лесна за използване онлайн платформа за обучения
☑️ 100% гаранция за удовлетворение (или ви връщаме парите)!

 

СЕМИНАРЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА:

✓ Управители и собственици на фирми и организации
✓ Мениджъри на ръководни длъжности
✓ Ръководители и специалисти в отдел „Човешки ресурси“
✓ Ръководители отдел ТРЗ и Личен състав
✓ Юристи на фирми.
✓ HR агенции и консултанти по човешки ресурси

 

ВОДЕЩИ ОБУЧЕНИЕТО:

Адв. Михаела Димитрова и адв. Радостина Хаджиева – управляващи съдружници в Адвокатско дружество „Ди­митро­ва и Хаджиева“.

(За повече информация вижте в панела „Лектори“)

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

1. Работа след пандемията – новите предизвикателства:

• HOME OFFICE – особености при надомната работа и работата от разстояние – разлики, сходства, задължения на работодателя, осигуряване на безопасни условия на труд в домашни условия;
• възможна ли е трудова злополука в домашни условия и какви са последиците.

2. Сключване на трудов договор – необходими документи, изисквания, особености.

3. Видове трудови договори – често допускани грешки от работодателите:

• кога и как можете да сключвате срочни (временни) договори;
• най-важното за договорите със срок за изпитване;
• последици при прикриване на трудови с граждански договори.

4. Изменение на трудовия договор и работното време по инициатива на работодателя:

• възможности на работодателя да изменя едностранно трудовия договор;
• права на работодателя по време на извънредно положение;
• случаи на производствена необходимост и престой;
• други хипотези.

5. Допустимо уволнение на служители от страна на работодателя:

• уволнение поради закриване на предприятието;
• уволнение поради закриване на част от предприятието;
• уволнение поради съкращаване на щата;
• уволнение поради намаляване обема на работа;
• уволнение поради липса на качества на работника;
• уволнение поради липса на квалификация;
• дисциплинарно уволнение.

6. Къде грешат работодателите и защо се стига до незаконни уволнения – препоръки:

• трябва ли работодателят да извърши подбор по чл. 329 от КТ, тоест да прецени по особен ред кой служител да остави на работа;
• какво следва да знаете за предварителната закрила по чл. 333 от КТ.

7. Основни грешки на работодателите при организиране на работата:

• неправилно изготвяне на длъжностни характеристики;
• неправилно формиране на работното време;
• липса на правилник за вътрешния ред;
• особености при някои групи работници – бременни служителки, майки на деца, трудоустроени служители;
• проверки от Инспекция по труда и налагане на санкции;

8. Как се ангажира отговорността на работника/служителя за нанесени щети и при установени липси:

• какво е имуществена отговорност на работника;
• как да процедира работодателят;
• кога и как следва спорът да се отнесе към съда.

9. Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника:

• как следва да процедира работодателят при подадено предизвестие;
• особености на предизвестието – допустими срокове, пораждане на действие;
• кога и как работникът може да оттегли предизвестието си;
• други хипотези на прекратяване на договора от работника.

10. Искове при незаконни уволнения:

• иск за обявяване незаконността на уволнението, иск за възстановяване на работа, иск за обезщетение за оставане без работа;
• особености на съдебното производство.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

145 лв. без ДДС на участник при регистрация до 08 октомври 2023 г. / след  08.10.2023 г. таксата за участие е 195.00 лв. без ДДС на участник.

Допълнителни отстъпки:
10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация!

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Подготвени материали от лекторите
✔ Консултации с лекторите по време на обучението

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!