Семинар “Трансферно ценообразуване. Нови правила за изготвяне на документацията“

28 януари 2019

София

Семинар “Трансферно ценообразуване. Нови правила за изготвяне на документацията“

Дата:

28 януари 2019, понеделник

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

При регистрация до 31 декември 2018 г. – 15% отстъпка от обявената цена.

Програма на семинара:

Въведение.Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК). Международно утвърдени правила за регулиране на трансферните цени (Ръководство на ОИСР). Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за определяне на пазарните цени.

Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):

– Йерархия на методите (Наредба № Н-9)

– Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I)

Анализ на съпоставимостта.

Традиционни методи за определяне на пазарните цени:

Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус.
Метод на пазарните цени. Казус.
Метод на увеличената стойност. Казус.
Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

Метод на транзакционната нетна печалба. Казус.
Метод на разпределената печалба. Казус.
Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:

Задължени лица
Съдържание на документацията
Срокове
Санкции

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС.
При регистрация до 31 декември 2018 г. – 15% отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.