Семинар “Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица“

Приключило

2 април 2019

София

Семинар “Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица“

Дата:

2 април 2019, вторник

Час:

10.00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

2 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Програма на семинара:

Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България.
Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):
Йерархия на методите (Наредба № Н-9)
Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I).
Анализ на съпоставимостта.
Традиционни методи за определяне на пазарните цени:
Метод на сравнимите неконтролирани цени
Метод на пазарните цени
Метод на увеличената стойност
5. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

Метод на транзакционната нетна печалба
Метод на разпределената печалба
Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:
Усилия на НАП за изграждане на административен капацитет в областта на трансферното ценообразуване
Влияние на новия стандарт на ОИСР, отразен в Мярка 13 от Плана BEPS, и Кодекса за поведение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в ЕС (2006 г.)
Задължени лица
Съдържание на документацията (изготвяне на местно и обобщено досие)
Срокове
Санкции
Въпроси.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.