Семинар „Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица“

Приключило

21 октомври 2019

София

Семинар „Трансферно ценообразуване. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица“

Дата:

21 октомври 2019, понеделник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял”, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

21 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял”
Лектор: Десислава Калудова, и.д. директор на дирекция СИДДО, ЦУ на НАП

Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване.

Програма на семинара:

1.Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България.

2. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ): йерархия на методите (Наредба № Н-9); принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I).

3. Анализ на съпоставимостта.

4. Традиционни методи за определяне на пазарните цени: Метод на сравнимите неконтролирани цени; метод на пазарните цени; метод на увеличената стойност.

5. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени: метод на транзакционната нетна печалба; метод на разпределената печалба

6. Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:

Усилия на НАП за изграждане на административен капацитет в областта на трансферното ценообразуване
Влияние на новия стандарт на ОИСР, отразен в Мярка 13 от Плана BEPS, и Кодекса за поведение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в ЕС (2006 г.)
Задължени лица
Съдържание на документацията (изготвяне на местно и обобщено досие)
Срокове
Санкции
7.Въпроси.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. До 20 септември – ранно записване с 15 % отстъпка от цената