Семинар „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане”

Приключило

28 септември 2017

София

Семинар „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане”

Дата:

28 септември 2017, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

БТПП, 1, Зала Б, София, ул. Искър 9

За контакти:

E-Mail

За събитието

Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване организира семинар на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”, който ще се състои на 28 септември 2017 г., от 9:00 до 17:30 ч., в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам.

Семинарът ще обхване подробно следните теми:

I. Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО – първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса:

– двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО
– правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България
– кога се стига до прилагане на СИДДО
– абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО
– точните стъпки като ключът към правилното прилагане на СИДДО
– понятието „действителен получател на дохода“ – основният проблем при прилагането на СИДДО:
* практика на ВАС по доказване на това качество
* конкретни практически съвети за минимизиране на риска

II. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи – втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:

– лихви – СИДДО с Германия и Италия
– авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Холандия
– продажба на дялове/акции – СИДДО с Белгия, Австрия, Швейцария, Русия
– доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция
– доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство.

III. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника – третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в контекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на съдилищата и НАП.

1. Третиране на технически услуги в тесния смисъл:

a. практиката на НАП
b. практиката на съдилищата
c. третиране на технически услуги съгласно СИДДО

2. Третиране на консултантски услуги:

a. практиката на НАП
b. практиката на съдилищата
c. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

3. Третиране на маркетингови проучвания

a. практиката на НАП и съдилищата
b. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

4. Третиране на наем на персонал:

a. практиката на НАП
b. практиката на съдилищата
c. третиране на наем на персонал съгласно СИДДО

IV. Бонус тема: Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам – на участниците ще бъде предоставена информация за облагането на някои основни видове доходи – 1) дивиденти, 2) лихви, 3) роялтис, 4) прехвърляне на дялове/акции, съгласно новите СИДДО с:

·         Германия
·         Австрия
·         Швейцария
·         Обединеното кралство
·         Норвегия
·         Румъния

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 21 септември 2017 г. на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 156.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.