Семинар „Съвременни предизвикателства пред управлението на маркетинговата дейност“

Приключило

19 декември 2016

София

Семинар „Съвременни предизвикателства пред управлението на маркетинговата дейност“

Дата:

19 декември 2016, понеделник

Час:

09:40 - 11:20

Достъп:

Свободен

За контакти:

Катя Попова, 02/8110 620, E-Mail

За събитието

По време на семинара ще се обърне задълбочено внимание на новите предизвикателства пред маркетинга на съвременните туристически компании, в условията на глобализация. Фокусът ще се постави върху най – новите характеристики на мениджмънта и ползите за съвременните бизнес ръководители от провеждането на маркетинг кампании.

За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на класическите управленски практики, но и да бъдат наясно с новите тенденции в управленското мислене в сферата на алтернативния туризъм.