Семинар „Промени в социалното осигуряване за 2020 г. Подаване на декларации обр. 1 и 6 съгласно новата Наредба Н-13. Актуални въпроси при внасяне на осигурителни вноски“

Приключило

29 януари 2020

София

Семинар „Промени в социалното осигуряване за 2020 г. Подаване на декларации обр. 1 и 6 съгласно новата Наредба Н-13. Актуални въпроси при внасяне на осигурителни вноски“

Дата:

29 януари 2020, сряда

Час:

10:00 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

29 януари 2020 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по социално осигуряване

Програма:

1. Промени в социалното осигуряване през 2020 г.Минимален и максимален осигурителен доход.
Минимални обезщетения от ДОО.
Съхраняване на документи от значение за определяне на осигурителния доход и осигурителния стаж.
Промени в пенсионното производство.
2. Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 съгласно новата наредба.
3. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
4. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.
В цената са включени материали и кафе-пауза.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF