Семинар „Промени при обработването на лични данни, въведени с измененията в Закона за личните данни“

Приключило

28 февруари 2019

София

Семинар „Промени при обработването на лични данни, въведени с измененията в Закона за личните данни“

Дата:

28 февруари 2019, четвъртък

Час:

10:00 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

28 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
Лектор: Йорданка Иванова, адвокат

На 24 януари 2019 г. парламентът прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, с който доразвива някои от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, приложим от 25 май 2018 г.

Семинарът е предназначен за всички администратори на данни с цел да ги запознае с новите изисквания при обработката на лични данни, предвидени в българския закон в допълнение към вече действащия режим съгласно Общия регламент за защита на личните данни. Предвидените изменения засягат както всички работодатели, обработващи лични данни, така и някои специализирани администратори като медии и други организации и професии, обработващи данните за целите на свободата на изразяване, статистически, архивни и научни изследвания, организации, осъществяващи публично наблюдение и др.

П Р О Г Р А М А:

Статут и правомощия на Комисията за защита на личните данни.
Административно-наказателната отговорност на администраторите.
Критерии за акредитация на сертифициращи органи.
Особени ситуации на обработване на лични данни:
Обработване на Единен Граждански Номер (ЕГН)
Копия от документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС
Предоставяне на информационни услуги на деца под 14 г.
Публично наблюдение на обществени места
Данни на кандидати за работа
Данни на починали лица
Обработване за целите на журналистическо, литературно и художествено изразяване
Обработване за архивни, статистически и изследователски цели
Обработване за хуманитарни цели
Задължения на работодателите да приемат правила и процедури за докладване на нарушения и вътрешни системи за контрол.
Ред за упражняване на правата на субектите на данни и допустими изключения.
Средства за правна защита.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали и кафе – пауза.