Семинар “Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и управление на човешките ресурси“

Приключило

11 юни 2018

Пловдив

Семинар “Прилагане на GDPR при извършване на счетоводни услуги и управление на човешките ресурси“

Дата:

11 юни 2018, понеделник

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, Зала “Улпия”, Пловдив

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

11 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч.
Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия”
Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR

Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси.

ПРОГРАМА

Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.
Съгласие за обработване на лични данни. Условия, форма и необходимост при предоставянето на счетоводни услуги и управление на човешки ресурси.
Права на субекта на данни. Право на информираност, на коригиране, заличаване, достъп до данни, право на възражение.
Администратор на лични данни – задължения и отговорности. Счетоводителите  – администратори и обработващи лични данни.
Длъжностно лице по защита на данни. Необходимост, определяне, задължения, отговорност. Длъжностна характеристика, йерархична подчиненост и задачи.
Сигурност при обработване на личните данни. Създаване на организационни и технически мерки за защита. Оценка на въздействие.
Специфични проблеми по отношение защитата на личните данни при счетоводните услуги. Личните данни  в първичните счетоводни документи. Законосъобразност при предоставяне на данни на НАП и НОИ и др.
Специфични проблеми по отношение защитата на личните данни при управление на човешки ресурси.  Организиране на конкурси, обявяване на резултати, документи с лични данни в трудовите досиета.
Въвеждане на GDPR – практически насоки. GAP анализ. План за постигане на съответствие.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена  –  120 лева без ДДС.  За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.