Семинар „Практика на Съда на Европейския съюз по ДДС дела“

Приключило

27 септември 2019

София

Семинар „Практика на Съда на Европейския съюз по ДДС дела“

Дата:

27 септември 2019, петък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

27 септември 2019 г., 9.30 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

Въведение: Съдът на ЕС (СЕС) и актуални проблеми в областта на ДДС.Обща информация за СЕС.
Как да четем и тълкуваме решенията на СЕС?
Как СЕС интерпретира принципите на ЕС и влиянието на прилаганите подходи върху общата система за ДДС.
Практика на Съда на ЕС по ДДС дела, която е текущо приложима в български контекст.
Съдебната практика на Съда на ЕС, полезна при планиране на трансгранични транзакции. Планиране на възникващи задължения за ДДС регистрация в други страни членки.
Дела на СЕС в периода 2009 г. – 2018 г., при които е реферирано към Хартата на основните права на Европейския съюз. Прилагане на чл. 19 от ДОПК в контекста на съществуващата практика на СЕС.
Нови моменти в практиката на българските административни съдилища.
Висящи дела в Съда на ЕС, чието развитие би следвало да бъде проследено и евентуланото им влияние върху практиката на българските административни съдилища.
Хармонизация на ниво ЕС на наказателните състави, приложими за ДДС измами, измами с еврофондове и т.н. Приложима ли е вече съществуващата практика на СЕС?
Кратък обзор на влиянието на планираната нова система на ДДС върху дигиталната икономика, промени от 2019 г. до 2021 г.ДДС мерките, относими към електронната търговия.
Развитие на проблематиката с касовите апарати (България и останалите държави). Има ли смисъл да местим дигиталния си бизнес извън България и къде бихме били в по-облекчен режим на административно обслужване?
Заключение – дискусия.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.