Семинар “ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”

Приключило

28 януари 2019

София

Семинар “ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR). ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”

Дата:

28 януари 2019, понеделник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Бест Уестърн Сити”, София, ул. “Стара планина” 6

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Настоящият семинар има за цел да отговори на възникналите практически проблеми при прилагането на Регламент EU 2016/679. Ще бъдат обсъдени и предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, приети на първо четене от Народното събрание на 19 септември 2018 г.

На семинара ще бъдат представени множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Текущата правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила

– Промените в Закона за защита на личните данни

– Основните стъпки по привеждане в съответствие с GDPR и по спазване на Регламента

– Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ Декларации за информираност)

– Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни

– Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

– Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД

– Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама – допустимост и правни гаранции за субектите на данни

– Защита на личните данни при видеонаблюдение

– Длъжностно лице по защита на данните – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията

– Защита на личните данни на работниците и служителите. Обработване на лични данни на бивши служители

– Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и какви са най-често водените регистри?

 

На семинара ще бъде разгледан и практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 2016/679

Лектори на семинара са:

– Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

– Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”