Семинар „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR) – 1 ГОДИНА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ“

Приключило

27 май 2019

София

Семинар „ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR) – 1 ГОДИНА СЛЕД ПРОМЕНИТЕ“

Дата:

27 май 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк хотел Витоша, София, ул. „Росарио” 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Измина една година от започване прилагането на Регламент EU 2016/679. Какво се промени за тази една година? Как се разви защитата на личните данни на практика?Случи ли се това, което очаквахме след 25 май 2018 г.?

На всички тези въпроси ще се постараем да отговорим на семинара на 27 май 2019 г.!

Сред конкретните теми на семинара са:

– Текущата правна рамка на защитата на личните данни

– Промените в Закона за защита на личните данни

– Основните стъпки по привеждане в съответствие с GDPR и по спазване на Регламента

– Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ Декларации за информираност)

– Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни

– Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?

– Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД

– Профилиране, автоматизирани решения и таргетирана реклама – допустимост и правни гаранции за субектите на данни

– Защита на личните данни при видеонаблюдение

– Длъжностно лице по защита на данните – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията

– Защита на личните данни на работниците и служителите. Обработване на лични данни на бивши служители

– Водене на регистри по чл. 30 от GDPR – кои организации трябва да водят регистри и какви са най-често водените регистри?

На семинара ще бъдат представени и множество практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

На семинара ще бъде разгледан и практически казус, свързан с прилагане на изискванията по чл. 30 от Регламент 2016/679

Семинарът е насочен към: всички представители на бизнеса, консултанти и представители на публични организации ангажирани в процеса на обработката на лични данни.

Лектори на семинара са:

– Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

– Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”